Jeśli chcesz się skontaktować pisz na maila:

lunac11 (skasuj to z nawiasami)@gmail.com