Topaz

Topaz – minerał z gromady krzemianów. Minerał często spotykany, rozpowszechniony w wielu rejonach świata.
Tworzy kryształy słupkowe. Jest kruchy i przezroczysty, charakteryzuje się ogromnym bogactwem barw. To bardzo twardy, ciężki i rzadko spotykany minerał.

Często zawiera domieszki żelaza, chromu, wanadu, tytanu. Okazy niebieskie i żółtopomarańczowe wykazują niekiedy efekt kociego oka.

Topaz występuje w wielu odmianach barwnych; najwyżej cenione są o głębokiej, złocistożóltej barwie oraz różowe (uzyskiwane najczęściej dzięki podgrzewaniu żółtych topazów). Występują też topazy barwy niebieskiej i zielonej. Z reguly bezbarwne topazy są podgrzewane oraz poddawane napromieniowaniu w celu uzyskania rozmaitych odcieni barwy niebieskiej. Topazy zawierają często łezkowate pustki w postaci pęcherzyków gazu lub niemieszalnych cieczy (inkluzje dwufazowe, ciekłe i gazowe). Spotykane są również inne inkluzje, jak np. szczeliny, smugi i pierzaste wrostki.

Topaz czerwony z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie